Przedsiębiorstwo połowów, przetwórstwa i handlu „Korab s.a w upadłości likwidacyjnej”

ul. Stryjska nr24
81-506 Gdynia

NIP: 8390005474
REGON: 770880884

kapitał zakładowy: 1 600 000,00zł

nr KRS 0000069330
RHB 1394 Sąd rejonowy w Słupsku wydział VIII gospodarczy rejestrowy

postanowienie o ogłoszeniu upadłości: Sąd Gospodarczy w Słupsku z dnia 20.10.2015 VI GU 14/14